Niêm yết “Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải”

Niêm yết “Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải”

01Tháng 1

Kính gửi: Các Quý khách hàng, chủ tàu, đại lý, tổ chức, cá nhân có liên quan và sử dụng dịch vụ hoa tiêu của Công ty Hoa tiêu Tân Cảng

Thực hiện thông tư số 54/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 14/11/2018 về việc ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019;.

Sau khi tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của Nhà nước và theo quy định về niêm yết giá tại Nghị định 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016.Hôm nay ngày 01/01/2019, Công ty Hoa tiêu Tan Cảng chính thức niêm yết “Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải” trên trang mạng của Công ty là http://www.newportpilot.com.vn và trang mạng của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Phần 01) (Phần 02)

Trân trọng kính chào!

2
Văn phòng
45
Hoa tiêu
40
Đại lý/ Hãng tàu