Niêm yết “Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải”

Thông báo, Tin tức Quang Minh Vũ

Kính gửi: Các Quý khách hàng, chủ tàu, đại lý, tổ chức, cá nhân có liên quan và sử dụng dịch vụ hoa tiêu của Công ty Hoa tiêu Tân Cảng Thực hiện thông tư số 54/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 14/11/2018 về việc ban hành biểu khung giá dịch […]

Xem thêm